Feedback

Links:

- SA-Veetelers Gids
- American Gelbvieh
- Ansoria Stud
- Beef Pro
- Canadian Gelbvieh
- Cattle Today
- New Zealand Gelbvieh
- SASAS
- Studbook
- www.bengufarm.co.za

BenguFarmTM BEEF Logo
Contact Us

Sonja: 051 430 2456
info@gelbvieh.co.za

Feedback from the USA:

“I started using Gelbvieh because they were the kind of animal that I was looking for. They have good female characteristics, a good genetic background for mothering and milk, and they have good dispositions. We sell our calves at the auction market, and the buyers seem to like them real well. We keep some of our heifers although we don’t keep anything more than halfblood. I’ll be frank with you, we’re very proud of the Gelbviehs.” Wes Rothleuter - Kilgore, Nebraska

“I think you are going to see these cattle hit a homerun for the commercial breeders and not because of hoopla, but because of their performance ability. They are the best cattle for producing a pretty uniform set of calves with a set of ordinary crossbred cows.” Jim Theeck, Clay, Texas.

“I bought Gelbvieh because of the quick breed-back and early puberty, as well as the milk and beef traits. I wanted a good all-round animal, and I wanted a medium sized animal, not one that’s extra large and to hard to keep. I’m in the beef business and I’ve found that the extra large cattle cost to much to feed through the winter, and the few pounds they might put on their calf is not enough to pay the difference. I’m after a medium sized cow that produces plenty of milk, breeds back to calve every year, and I’ve found the Gelbvieh can do it.” Lamar Taylor, Leaning T Ranch, Meridian, Mississippi.

We’re starting our third season for these Gelbvieh bulls, and they’ve done a good job. I was concerned about turning 100 yearling exotic bulls out on 2000 cows on our ranch, but they bred 94%. I like the calves real well, and we sold our first Gelbvieh calf crop this fall. The name of the game today is merchandising the calves, and the buyers need to like the calves. Without a doubt, the Gelbvieh helped the sale of the cattle this year.” John Fallon, John Fallon Lifestock”

Luister wat die SA boere sê:

Uitstekende resultate word behaal deur beesboere wat die Gelbvieh in kruisteling gebruik. Die meeste van hulle wys veral op die Gelbvieh se goeie melk- en moedereienskappe wat beter speengewigte tot gevolg het. Mnr. Koos Steyn van die plaas Springbokfontein, Ermelo, sê sy Afrikaner-beeste het nog altyd goed vir hom gesorg, maar omdat hy sy slagdiere jonk bemark en hulle voer, het hy 'n paar jaar gelede besluit om sy kommersiële koeie te kruis met die oog op 'n speenkalf wat meer ekonomies in die voerkraal afgerond kan word. Gelbvieh-bulle is vir die doel gebruik en hy is in sy noppies met die resultate. Mnr. Steyn sê die speenkalwers vaar besonder goed in die voerkraal. Hulle word gewoonlik net voor die winter op die ouderdom van sewe tot agt maande gespeen. 'n Groeibevorderaar word ingeplant en hulle oorwinter op mieliereste en groenvoerweiding.

Wanneer die somer aanbreek en hulle sowat 300 kg weeg, gaan hulle vir 'n staantyd van 60 dae voerkraal toe. Sy voerrantsoen bestaan uit mielies, gebakte sojabone (albei eie produksie) en vetmeskonsentraat. Hy verkry 'n goeie voerinname en uitstekende groei. Die gemiddelde gewig van hierdie kruiskalwers na twee maande se intensiewe voeding is net minder as 475 kg. Van die swaarste kalwers het al die skaal op 500 kg getrek. Hulle slag 56 % tot 57 % van hulle lewende gewig uit. Omdat hy sy voerdiere nie oorvoer nie en hulle bemark word voordat hulle tande wissel, behaal hulle gewoonlik die beste grade en klassifikasie.

Nog 'n voordeel van hierdie kruising is dat die kruisverse vroeër geslagsryp is as sy Afrikaner-koeie en hulle op die ouderdom van 20 tot 22 maande by die bul gebring kan word. Voordat hy met die kruising begin het, het Mnr Steyn vasgestel dat die Gelbvieh 'n goeie weibees is en gewone veldweiding goed benut.

Die koeie beskik oor goeie moedereienskappe, hoë vrugbaarheid en kalf maklik. Die Gelbvieh is 'n bewese dubbeldoelras met baie melk. Die ras bereik vroeg wasdom en, belangrik vir hom, die Gelbvieh se kleur is reg. Die kruisings is feitlik deurgaans ligrooi.

Mnr. Steyn sê die grootste voordeel van die kruising is dat die Gelbvieh hoër vrugbaarheid , meer melk en groter groeikrag op sy kommersiële kudde oordra.

Mnr. Jannie van Aswegen van die plaas Weltevrede, distrik Vrede, is 'n speenkalfboer wat ook vroeër met Afrikaner-beeste geboer het. Later het hy South Devon-bulle op die Afrikaner-koeie gebruik. Tien jaar gelede het hy na Gelbvieh-bulle oorgeslaan en vandag is sy koeikudde onmiskenbaar Gelbvieh. Hy bemark jaarliks ongeveer 250 speenkalwers op die ouderdom van sowat agt maande van hul ma’s af. Die kalwers weeg dan gemiddeld 245 kg of self 'n bietjie meer. Onder die vroeë kalwings is daar dikwels kalwers wat teen speentyd tot 300 kg weeg. Die Van Aswegens boer op die veld. In die winter is daar gewoonlik mieliereste wat benut kan word, terwyl hooi en 'n proteďenlek aanvullend gegee word. In die somer word net fosfaatlek in die veld uitgesit. Verder word baie streng seleksie toegepas, veral wat vrugbaarheid betref.

Mnr. Van Aswegen sê die Gelbvieh is 'n uitstekende weibees wat sy kondisie goed handhaaf. Die jong diere toon baie goeie groeivermoë en vaar besonder goed in die voerkrale.

Mnr. Willem van der Walt van die plaas Harefield, Kuruman, het in 1992 die eerste keer Gelbvieh-bulle op Bonsmara-koeie gebruik, wat volgens hom 'n bietjie aan die ligte kant geraak het. Hy was so tevrede met hierdie kruisings dat hy besluit het om met kunsmatige inseminasie 'n Gelbvieh-stoetkuddetjie op te bou.

Wat hom veral van die Gelbvieh beďndruk het, was die gemak waarmee die koeie gekalf het. Hierdie faktor is baie belangrik in die uitgestrekte weivelde van die Kalahari. Die kruisverse se goeie melkproduksie het verseker dat diè kruiskalwers reeds van jongs af 'n voorsprong op die Bonsmara-kalwers gehad het. Daarby het die Gelbvieh ’n goeie temperament, 'n eienskap wat ook in sy omgewing punte tel omdat die diere wyd loop en nie elke dag gehanteer kan word nie.

'n Paar jaar gelede het hy 170 Simmentaler-koeie bekom, maar weens die strawwe Kalahari-son het sommige van hulle oogprobleme opgetel. Kalfprobleme het ook voorgekom. Nadat hy die Gelbvieh-bulle by diè koeie gebruik het, was dit die einde van hierdie probleme.

Mnr. Corrie Pretorius, van die plaas Wynberg, Swartwater, boer in die noordwestelike bosveld met Gelbvieh. “Ek was moeg gesukkel met swak temperament en het begin uitkyk vir 'n ras met goeie temperament wat die harde toestande in ons omgewing sal kan baasraak. My eerste paar Gelbvieh’s was net 'n jaar op die plaas toe ek besluit om my kudde te suiwer en dit na 'n Gelbvieh-stoetkudde op te gradeer. Sedertdien is ek nog nie eendag spyt oor hierdie besluit nie. Die Gelbvieh’s het uitstekend aangepas onder besondere droë jare en my gemiddelde speenmassas het die laaste drie jaar dramaties toegeneem”, sê Mnr. Pretorius.

P.A. Grey & Seuns van Leliefontein, distrik Koster, gebruik sedert 1986 Gelbvieh-bulle vir kruisteling in 'n kudde wat 'n sterk Santa Gertrudis-komponent het. Die Gelbvieh-speenkalwers was op speenouderdom van so 'n gehalte dat geleidelik meer Gelbvieh-bulle aangeskaf is. In 1991 het hulle van die Afrikaner-Gelbvieh kruisings as basisdiere geregistreer en hulle by 'n optelingsprogram ingeskakel. Mnr. Ben Arnoldi, wat verantwoordelik is vir die veevertakking van die onderneming, sê die kalwers se gemiddelde speengewigte het van 221 kg in 1992 tot 242 kg in 1997 toegeneem. In die kommersiële kudde word geen dekseisoen gevolg nie en kalwers word vier keer per jaar gespeen. 'n Nommerstelsel word vir die kalwers gebruik om te voorkom dat hulle ouer as agt maande speen. Hulle beste gemiddelde speengewig per groep is 264 kg. Individuele kalwers behaal dikwels speengewigte van tot 302 kg.

Mnr Chris Klopper van die plaas Klipgat, Thabazimbi, het sowat vyf jaar gelede sy eerste Gelbvieh-bul gekoop om in sy koeikudde te gebruik. Die kudde bestaan uit 'n klompie Drakensbergers, maar meerendeels uit Simmentaler x Brahmane, Brahmane en Bonsmara-tipes. Op veilings op Northam het sy kruisverse top pryse behaal. Van die kopers gaan hierdie kruisverse vir teeldoeleindes gebruik. Mnr. Klopper het in tussen nog 'n Gelbvieh-bul gekry en hy is hoog in sy skik met die resultate. Hy sê die bul sorg vir kalfies wat klein is by geboorte, maar van die ouderdom van drie maande skiet hulle uit. Omdat hy in die ekstensiewe bosveld boer en sy kalwers van die veld af verkoop, speen hy nie vroeg nie; gewoonlik op agt tot nege maande. In sy rekordboeke is daar heelwat kalwers wat speentyd die skaal op 280 kg tot 290 kg getrek het. Die vorige jaar was die speengewig 272 kg. Van die eerste Gelbvieh-kruisverse wat hy gehou het, het al gekalf. Hulle skiet gewis nie tekort wat melkproduksie betref nie.

Mnr. Klopper sê die Gelbvieh-bulle het verbasend gou aangepas in die warm bosveld. Die bulle is baie effektief en die kalfpersentasie is hoog.